Transliteración hebráica moderna de la documentación ibérica.


Se analizan documentos sobre bronce, plomo, piedra y cerámica, con un apartado de numismática.

La epigrafía ibérica es objeto de una grave manipulación historiográfica para ocultar su carácter hebreo.

El antisemitismo permanece como inquisición, instalado en todas las instituciones que se dedican al estudio del pueblo ibérico.

lunes, 21 de julio de 2008

Bronce Res

Calco Cara B y Transliteración
Calco A y Transliteración

TRANSLITERACION BRONCE RES


Daremos la transliteración de ambas caras, para su constancia y para que quien desee su estudio, tenga material para iniciarlo.

La secuencia de signos la iniciaremos desde la izquierda, aunque la lectura pueda ser múltiple, desde la izquierda o desde la derecha.

CARA A:

l) o´so´szoy : pgo´s : ´smjçrb´sm: l

2) p´so´s : ´smyrps

3) krl´sym.t : rypjgyo

4) b´sdapj :

5) lytyrgslg´synyry

6) rygry


CARA B:

1) dprb´sm : pgrjçl : ob´sm

2) rknrb´sm : qbt

3) rhynjol : l´sdksml

4) .tbdb´sn

5) ljnyl : znrky

6) rknrb´sm


Es evidente la similitud de algunos sintagmas con otros de Botorrita, lo que demostraría que además del signatario, aunque más antiguo que el de Botorrita, comparte también las letras.

Ese parecido nos induce a pensar que se trata también de una cantilación, aunque su estructura no está definida de igual modo, es decir, no tenemos marcado el pentagrama con lamed.

A-2

El sintagma /p´so´s/, así leído, como el que comete pecado, nos acerca al lenguaje de la serie de bronce de Botorrita.

Leemos de derecha a izquierda /spr + ym´s/, bronce ò escrito, junto al verbo /m´s/, sacar, extraer, o junto a /m`s/, transporte, acarreo, traslado; peso, fardo, bulto, cargamento.

Leemos /´so-´sp/, /soh/ +/`sp/, filo, ó palabra.

A-4

Se lee /b-´sd-pj/, como Botorrita Col. III, Vers. XXIII que añade un "alef" y /´sd/ lo traduciríamos por demonio, espíritu maligno ò desastre, catástrofe, calamidad, siniestro, plaga, azote, tragedia, devastación, destrozo, violencia.

La /pj/, la plancha és el sujeto de ésta acción.

Leído al revés, /jy/ + /pd´s/, martillo.


B-2

Leemos /rkn-rb´sm + qbt/ ò del revés /tbq + m´sbr-nkr/.

El verbal /m´sbr/, de /´sbr/, romper, quebrar, destrozar, junto al /nkr/, ya conocido en el encabezamiento de Botorrita /spr-nkr/.

B-4

Leemos /.tb-db´sn/ y /n´sbd + b.t/, ó bien leemos .t x d y entonces tenemos /´sb.tb.t/ equiseto, cola de caballo,´o /´sb.tw.t/, varilla, baqueta, batuta.

En todo caso parece claro que se utiliza /´sbd/ x /´sb.t/, vara, bastón, varilla, palo, barra; látigo, cayado, báculo, cetro, ramá, vástago, renuevo; fig. tribu ò clan; /´sb.t m´slym", el cetro de los dominadores de Isaias 14,5; /b´sb.t swpr/ con pluma de escriba, de Jueces 5,14.

B-5

El análisis de los sintagmas, nos lleva a leer en la cara B, línea 5, /znwr/, /znwryk/, túnel de 2 Sm 5,8; dudoso; /qwl/ voz/fragor de cascadas, del Salmo 42,8 /lqwl znwryk/.

Targarona cita /znwr/ por canal, acequia; tubo, caño, cañería, tubería, conducto, manguera; catarata, cascada; canal de influencia de las Sefirot (Cáb.); flujo, corriente, curso. Nosotros no diríamos que estamos precisamente ante un "tubo", de bronce, sino una cascada.

La dificultad para "hilar" el texto, estriba en que si bien a la izquierda se alinean los signos, como en Botorrita, su secuéncia, en especial en la cara A, és confundible, pudiendo haber en ese /yolyry/, final una indicación musical, una especie de "pentagrama", ó de instrucción de canto, ya que no está bien definida la continuidad del citado /yolyry/ entre la línea 1,2 ò la 4.

También en la cara B, el sintagma /sml/, puede engarzar con varios versículos, de forma que también puede señalar el "pentagrama".

No agotaremos el análisis de versículos, pero evidentemente, la cantilación está también detrás de las "notas" ò "sonoridades" que están escritas, y su estructura pendiente de estudio y conocimiento.

De lo dicho, se desprende claramente, que el citado bronce és una pieza auténtica, y de su signario, con relacion a Botorrita, señalar la diferencia de ejecución de la "sin", más antigua, así como la "bet", que se parece más a la primitiva "qof" que a la "bet" de Botorrita.

Bronze Res i Botorrita III


Al meu parer, el bronze res, és auténtic, en base a l´anàlisi linguística, on s´observa, si has resseguit la meua intervenció, que n´hi ha una gran similitud amb les cantilacions de l´arca de l´alianza que s´hi diu "tercer bronze de Botorrita". A més, també coincidències de text amb d´altres bronzes de la serie Botorrita.


/sprnkr/ : /rnkjp/ : /yrorbt/ : /ryrb.tm´sg/ : /hjzrmyb (l)/


Analitzarem el primer fragment, i en especial /spr/, donat que és la paraula que inicía el text de Botorrita, i en raó d´aixó mateix, i d´èsser una de les compartides per aquest de "res", en cara A, 2ª línia.

[spr]: (sapar), comptar, numerar, computar, calcular, dur el compte, registrar, assentar, referir, fer la crónica, recitar, anunciar, discòrrer.

Participi: escrivà.

[spr]: coure, bronze.

[spr]: (séper), llibre, registre, escrit,inscripció.

[spr]: (separ), cens.

Veurem algunes cites bíbliques que contenen el terme "spr":

Salm 56,9 : "ndy sprth ath symh dmoty bnadk hla bsprtk"

Tú portes el compte de la meua vida errant, en el teu odre reculls les meues llágrimes. ¿No ho vas escrivint en el teu llibre?.

Isaïes 30,8 : "oth bwa ktbh ol-lwj atm wol-spr jqh wth lywm ajrwn lod ol-owlm".

"Vés i escriu públicament aixó en una tauleta i grava´n una còpia en un rotllo de courre; que es conserve per al día de demà i més enllà, per sempre".

Jeremíes, 30,2 : "kh-amr yhwh alhy ysral lamar ktb-llk at kl-hdbrym asr-dbrty alyk al-spr"

"Aixó diu el Senyor, Déu d´Israel: Escriu en un llibre les paraules que t´he comunicat".

Jeremíes, 19,1-2-3: "walh dbry hspr asr slj yrmyh hgbya myrwslm al-ytr çqny hgwlh wal-hkhnym wal-gbyaym uwal-kl-hom asr hglh nbwkdnazr mysrwslm bblh: ajry zat yknyh-hmlk whgbryh whsrysym sry yhwdh wyrwslm wjrs whmsgr myrslm: byd alosh bn-spn wgmry bn-jlqyh asr slj zdqyh mlk-yhwh al-nabwkdnazr mlk bbl bblh lamr"

"Des de Jerusalém, el profeta Jeremíes va enviar una carta als qui quedàven dels ancians, dels sacerdots, dels profetes i de la gent que Nabucodonosor havia deportat de Jerusalém a Babilònia. L´envià després que havien eixit de Jerusalem al rei Jeconies, la reina mare, els alts funcionaris, els prohoms de Judà i de Jerusalém, els ferrers i els serrallers. Portàven la carta Elassà, fill de Xafan, i Guemarià, fill d´Hilquià, a qui Sececíes, rei de Judà, havia enviat a Babilònia per a entrevistar-se amb Nabucodonosor, rei de Babilònia. La carta deia"

Job 19,23-24 : "my-ytn apw wyktbwn mly my-ytn bspr ywjqy bot-brçl woprt lod bzwr yjzbwn"

"Tant de bo que les meues paraules quedaren escrites, gravades en una inscripció, fixades amb cisell d´acer i resseguides amb plom, entallades per sempre a la roca".

Com vegem, l`arrel, resseguint a Schökel, acompanya d´altres com "br" grà, "ymym", díes,"kwkbym" estrelles, "mgdlym" torres, "sql", pesar; "ndy", vagar; "zody" pasos, "sbot" setmanes, "snym" anys, "hçkyr" recordar; "çkrwn" memóries, "dbr", parlar; "dbry" text; "rh", vorer; "jçh" contemplar; "jwrh" ensenyar, "smo" escoltar; "sm", fama; "msptym" manaments; "thlh" proclamar; "jq" decret; "hbryt", la alianza, "wlswn", llengua; "jçwn" vissió; "htwrh" códi; "twldt" descendents; "jyym" vius; "hmqnh", contracte; "jkmh" cultura; "jtm" segellar; "hjys" gnealogía; "mglt" rotllo, plec; "mljm" lluitar; "slj" enviar; "osa" componer; "ktb" escriure, "ydo" saber.

També en ocassions acompanya d´altres com "spr krytwt", acta de divorci en Jeremíes 3,8; ó "qra", llegir, més properes a la nostra "nkr".

Servirse del Targum per a llegir un text bíblic, ajuda a esbrinar el sentit que el poble arameu dona a les paraules amb diversos significants hebreus.

Donat que el bronze no té una datació concreta, però sí la conquesta romana de Botorrita, a l´entorn dels anys 50, época en la que s´escrigueren els Targums, com el de Jeremíes, aixó ens ajuda a valorar l´ús de paraules com aquesta, "sfr" hebreu que al Targum s´hi tradueix per l´arameu "stry", escrit, document.

Si analitzarem els amics que no coneixía Job a la distància, sus "nkr", i que només en apropar-se va distinguir, ens trobaríem també amb els noms com els dels portadors de la carta en Jeremíes 29: donat que al Targum, els noms propis s´hi poden traduir com arrrels comunes, i aixó en aquest cas ens du als següents significants:

"alosh", que per "oal tiqure" s´hi llegeix "jls", derrotar, ò vèncer; ò "jlz" armar.

"bn spn", per "abn spn", pedra d´artesonat.

"bn-jlqyh", per "abn-jlq", pedra llisa.

"asr slj", llançars´hi al pas ò llançár l´estela.

"bbl", que al Targum s´hi tradueix per un recurs que és diu atbas, que canvia l´ordre de les lletres a l´alefat, com deiem s´hi tradueix per "ssk", saquejadora.

Deixem per més endavant l´anàlisi dels "nkr" ò dels "kr", d`altre arrel que compartida per abmdós textos, Res i Botorrita.1 comentario:

Anónimo dijo...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

Arxiu del blog